G
N
I
D
A
O
L

Pengisian RPL

Tutorial bagi mahasiswa yang akan melaksanakan proses pengisian RPL (Rekognisi Pengalaman Lampau). Selamat menyaksikan!